KINEZYTERAPIA LECZENIE RUCHEM ŁÓD¬

Akademia Zdrowia Rehabilitacja Łódź Przychodnia Hiduroterapia Łódź Larwoterapia Kosmetologia Kursy hiduroterapii

Kinezyterapia - Leczenie ruchem

Kinezyterapia to leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniaj±ce.
Najczę¶ciej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narz±du ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem.
Może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. W większo¶ci, nawet drobnych urazów narz±du ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawow± form± leczenia, powinno się j± zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim.
Często ł±czy się z fizykoterapi±.

Stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wyst±pienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa), lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mię¶niowa). Przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno - stawowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie kr±żenia i oddychania, które mog± wynikać z długiego unieruchomienia.

Kontakt KINEZYTERAPIA LECZENIE RUCHEM ŁÓD¬

Akademia Zdrowia Instytytut Medycyny Holistycznej - KINEZYTERAPIA LECZENIE RUCHEM ŁÓD¬

Centrala - ul. ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź
tel. 790 731 253, 511 271 870, 791 842 977, 507 164 899, 42 280 92 00