HIRUDOTERAPIA ŁÓDŹ PIJAWKI LECZNICZE

Akademia Zdrowia Rehabilitacja Łódź Przychodnia Hiduroterapia Łódź Larwoterapia Kosmetologia Kursy hiduroterapii

Hirudoterapia - pijawka lecznicza

PIJAWKA LECZNICZA (hirudomedicinalis, hirudoverbana, hirudoorientalis) posiada w swoich gruczołach ponad 100 związków, które miedzy innymi zapobiegają zakrzepowemu zapaleniu żył, chronią nas przed udarami i zawałami serca, usprawniają krążenie krwi w całym organizmie, jednocześnie dotleniając wszelkie organy, zdecydowanie poprawiając tym samym odporność immunologiczną całego organizmu, doprowadzając go do stanu tzw. homeostazy (równowagi), która niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania człowieka, dlatego działanie pijawek należy traktować jako swoistego rodzaju szczepionkę, która chroni nas przed zgubnymi wpływami cywilizacji. Hirudoterapia może być bardzo skutecznym uzupełnieniem w leczeniu szeregu schorzeń.

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH SUBSTANCJI GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH PIJAWKI LEKARSKIEJ (SGS)

Hirudyna – najbardziej znany produkt pijawek lekarskich odkryty przez Hycraft’a w 1884 roku, a nazwany przez Jacobi’ego w 1903 roku. Jest wysoce specyficznym inhibitorem trombinowym, co oznacza, że przyłącza się do trombiny tworząc nieaktywny kompleks, co zatrzymuje naturalny proces krzepnięcie krwi.

Kalina – inhibitor agregacji i adhezji trombocytów, co powoduje wydłużony czas krwawienia po przystawieniu pijawek.

Bdeliny – inhibitory trypsyny, plazminy i akrozyny. Znajdują się w całym ciele pijawki, jednak największą ich koncentrację stwierdzono w zewnętrznych organach rozrodczych. Bdelliny hamują działanie czynników stanów zapalnych i ich rozprzestrzenianie się w tkankach. Znane są w dwóch odmianach, jako bdelina A i bdelina B.

Hirustazyna – proteinaza serynowa będąca inhibitorem sieci kalikreinowych, trypsyny, chymotrypsyny i katepsyny G, czyli substancji zaangażowanych w utrzymanie normalnego ciśnienia krwi i stany zapalne organizmu.

Apyraza – odgrywa ważną rolę w „upłynnianiu” krwi (zmniejszaniu jej lepkości).

Antyelastaza – ogranicza działania elastaz, enzymów, które degradują skórną elastynę. Antyelastaza spowalnia bardzo skutecznie procesy starzenia się skóry.

Egliny – silna substancja przeciwzapalna (inhibitor czynników stanów zapalnych) oraz bardzo aktywny przeciwutleniacz. Spośród kilku odmian eglin produkowanych przez pijawki, najlepiej poznana jest eglina C.

Destabilaza – substancja charakteryzująca się silnym działaniem przeciwagregacyjnym, powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi. Destabilaza zawiera także unikalną substancję niskocząsteczkową prostaglandynę. Utrzymuje ona w dobrym stanie (regeneruje) naczynia krwionośne, przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi. Hialuronidaza – substancja o podwójnym działaniu: silny antybiotyk oraz czynnik umożliwiający szybkie przenikanie przez błony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała. Interesującą właściwością tego enzymu jest rozpuszczanie związków wielocukrowych tworzących ścianki przetrwalników wielu mikroorganizmów.

LDTI – inhibitor tryptazy pochodzącej od pijawek (ang. LeechDirivedTryptase Inhibitor) jest substancją uwalnianą przez pijawki w momencie przekłucia skóry żywiciela. LDTI ma na celu ochronę regionu gębowego pijawki przed działaniem enzymów proteolitycznych (tryptazy) produkowanych przez układ odpornościowy żywiciela.

Inhibitor czynnika Xa – substancja tworząca kompleks z czynnikiem Xa, który w kaskadzie krzepnięcia krwi odpowiada za konwersję protrombiny w trombinę. Powstały kompleks inaktywuje czynnik Xa, w wyniku czego proces krzepnięcia zostaje zatrzymany.

Inhibitor karboksypeptydazy A – substancja zwiększająca przepływ krwi, a także w pewnym stopniu wpływająca na usuwanie skrzepów powstałych podczas żerowania pijawki lekarskiej.

Substancje znieczulające, neurotransmitery – niezidentyfikowane bliżej silne czynniki przeciwbólowe. Przypuszcza się, że działanie przeciwbólowe tych substancji wynika z dużej atrakcyjności dla ludzkiego mózgu neuropeptydów produkowanych przez pijawkę. Należą do nich endorfiny, znane powszechnie jako hormony szczęścia. Poza efektami przeciwbólowymi endorfiny powodują likwidację uczucia niepokoju i euforii oraz uspokojenie, usuwają psychiczne oraz fizyczne uzależnienia, likwidują złe samopoczucie, nudności, depresję i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Substancja rozszerzająca naczynia krwionośne – bardzo podobny do histaminy, bliżej niezidentyfikowany jeszcze związek organiczny.

Antybiotyki – wykazują bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Produkowane są przez żyjącą w symbiozie z pijawką lekarską specyficzną bakterię Aeromonasveronii biotyp sobria.

Forma ciała - pijawki lekarskie

Pijawka lekarska ma podłużne lekko spłaszczone ciało. Forma jej ciała może znacznie się zmieniać. Kiedy pijawka pływa jej ciało staje się płaskie, szerokie i faliste. W stanie „snu” skraca nieco swoje ciało i zakręca przedni koniec do wewnątrz. Jeżeli ją lekko ściśniemy, skróci się i stanie małym czarnym kłębkiem. Ciało pijawki lekarskiej jest składa jest z 33-34 segmentów. Osiąga przeciętne rozmiary 120 mm, przy średnicy ok. 10 mm.. Po „jedzeniu” pijawka ma ciało grube i wałkowate. Ciało pijawki lekarskiej zwiększa wtedy swoją objętość do 5 razy. Niektóre dorosłe osobniki mogą przyjąć nawet 10-krotność masy swojego ciała.

Przyssawki - pijawki lekarskie

Pijawki lekarskie posiadają jedną z najbardziej charakterystycznych cech, a szczególnie pijawki lekarskie jest obecność dwóch przyssawek. Jedna znajduje się na przednim końcu i nazywa gębową, druga znajduje się na końcu tylnym. Tylna przyssawka jest widoczna w każdym położeniu . Przednia tylko wtedy, kiedy pijawka pobiera krew lub gdy jest przyssana do jakiegoś przedmiotu. Trzeba zaznaczyć, że pijawka pobiera krew tylko przyssawką przednią, w której znajduje się otwór gębowy.

Ubarwienie - pijawki lekarski

Pijawki lekarskie mają ubarwienie oliwkowo - zielone. Wzdłuż grzbietu ciągną się żółto-pomarańczowe prążki. Są one podstawową cechą, która pozwala łatwo odróżnić pijawkę medyczną od niemedycznej. Brzuszek może być ubarwiony różnie. Od oliwkowego, poprzez szaro-zielony, aż do koloru czarnego. Ciało pijawki nie jest gładkie. Przez jego powierzchnię przechodzą poprzeczne rowki, umieszczone w tej samej odległości. Części ciała, które znajdują się między rowkami, nazywają się pierścieniami. Każda pijawka posiada 102 pierścienie. Powierzchnia pierścieni pokryta jest malutkimi suteczkami, które dominują na grzbiecie pijawki i są w zasadzie niezauważalne. Całe ciało pijawki pokrywa cienka warstwa skóry – epiderma. Przy osiągnięciu odpowiedniej grubości, obumarła warstwa jest zrzucana i na jej miejscu powstaje nowa. Linienie pijawki odbywa się co 2-3 dni. Pijawka medyczna nie posiada systemu oddechowego, a oddychanie odbywa się przez skórę Jak większość organizmów do normalnego przebiegu funkcji życiowych, pijawka potrzebuje tlenu, który pobiera z powietrza lub wody.

Wnętrze - pijawki lekarskie

Ciało pijawki lekarskiej zbudowane jest z worka skórno - mięśniowego, który otoczony jest tzw. oskórkiem. W ciele pijawki lekarskiej występują pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne i różnią się one wielkością. Jeden pierścień zewnętrzny zbudowany jest z 3-5 wewnętrznych. We wnętrzu pijawki lekarskiej pod oskórkiem znajduję sie nabłonek, w którym są komórki pigmentowe i gruczoły śluzowe. Pod komórkami pigmentowymi w ciele pijawki lekarskiej są mięśnie: podłużne, okrężne i skośne. Wnętrze pijawki lekarskiej wypełnia dodatkowo tkanka łączna - parenchyma, w której rozmieszczone są narządy.Wewnętrzna budowa pijawki medycznej jest bardzo skomplikowana, Pijawka posiada system trawienny, krwionośny, wydalniczy, mięśniowy, nerwowy, płciowy i narządy zmysłów, które znajdują się w jej zewnętrznych powłokach.

Kontakt HIRUDOTERAPIA ŁÓDŹ PIJAWKI LECZNICZE

Akademia Zdrowia Instytytut Medycyny Holistycznej - HIRUDOTERAPIA ŁÓDŹ PIJAWKI LECZNICZE

Centrala - ul. ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź
tel. 790 731 253, 511 271 870, 791 842 977, 507 164 899, 42 280 92 00