FIZYKOTERAPIA ŁÓD¬

Akademia Zdrowia Rehabilitacja Łódź Przychodnia Hiduroterapia Łódź Larwoterapia Kosmetologia Kursy hiduroterapii

Rehabilitacja

Fizykoterapia

Fizykoterapia - jedna z form fizjoterapii i czę¶ć medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodĽcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urz±dzeniami (krioterapia, pr±dy różnego rodzaju).

Fizykoterapia - metoda leczenia polegaj±ca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywieraj± okre¶lony wpływ na organizm. S± nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Przez działanie na skórę, błonę ¶luzow±, narz±dy i tkanki głębiej położone wywieraj± one wpływ miejscowy i ogólny. W mechanizmie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm najważniejsz± rolę odgrywa skóra, która okrywaj±c cały organizm, nie tylko odbiera, lecz także przetwarza stosowan± na ni± energię. Obfite unerwienie i unaczynienie skóry powoduje, że bodziec pod wpływem pobudzenia receptorów przez nerwy do¶rodkowe zostaje przekazany do mózgu, sk±d przez nerwy od¶rodkowe s± wysyłane impulsy do różnych narz±dów.

Kontakt FIZYKOTERAPIA ŁÓD¬

Akademia Zdrowia Instytytut Medycyny Holistycznej - FIZYKOTERAPIA ŁÓD¬

Centrala - ul. ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź
tel. 790 731 253, 511 271 870, 791 842 977, 507 164 899, 42 280 92 00